iMunis eDeska

Obecní úřad Otročiněves

Úřední deska – Detail

Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2017

Značka: 25/18 Zveřejněno od: 12.7.2018 12:24:57 Zveřejnit do: 30.6.2019 12:21:18 Typ: Závěrečný účet. Původce: Obecní úřad Otročiněves Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Otročiněves

Vyvěšeno od: 12.7.2018
Má být vyvěšeno do: 30.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.7.2018 12:24:57
Do: 30.6.2019 12:21:18

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.