iMunis eDeska

Obecní úřad Otročiněves

Úřední deska – Detail

Rozpočtová opatření č. 13/2017, č. 1/2018

Značka: 6/18Rozpočtové opatř Zveřejněno od: 9.3.2018 11:17:59 Zveřejnit do: 24.3.2019 11:11:03 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Otročiněves Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Otročiněves

Vyvěšeno od: 9.3.2018
Má být vyvěšeno do: 24.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.3.2018 11:17:59
Do: 24.3.2019 11:11:03

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.